The Kill List by Frederick Forsyth

The kill list by Frederick Forsyth

The kill list by Frederick Forsyth

What can I say about Forsyth!….a giant of a writer who’s meticulous research just oozes out of the pages. I live in expectant anticipation for each new novel. Frederick Forsyth is a true master of the thriller genre.

The Kill List is highly topical, scarey and cleverly plotted. A terrorist who delivers online radical sermons and who has come to be known as The Preacher has incited some Muslims to carry out assassinations. A retired US Marine general is one of their victims, but his son is a terrorist hunter.

The terrosit hunter enlists the helps of a teenage computer geek with Asperger’s Syndrome. The young man never leaves the loft of his family home though he is a genius when it comes to the internet.

The novel races between the USA and Somalia with detailed subplots involving warlords, pirates and special forces.

Forsyth has an intense knowledge of all he writes of which is ever evident.

Frederick Forsyth is at his best in this fiction novel and shows the true mastery he has attained through skill and exceptional hard work.

Don’t miss out on this great fiction novel.

Wat kan ik zeggen over Forsyth!…een reus van een schrijver wiens nauwgezette onderzoek gewoon uit de pagina’s druipt. Ik leef vol verwachting uit naar elke nieuwe roman. Frederick Forsyth is een ware meester van het thrillergenre.

The Kill List is zeer actueel, eng en slim geplot. Een terrorist die online radicale preken houdt en die bekend is komen te staan ​​als The Preacher, heeft sommige moslims ertoe aangezet om moorden te plegen. Een gepensioneerde generaal van de Amerikaanse mariniers is een van hun slachtoffers, maar zijn zoon is een terroristenjager.

De terrosietenjager roept de hulp in van een tienercomputernerd met het syndroom van Asperger. De jonge man verlaat nooit de zolder van zijn ouderlijk huis, hoewel hij een genie is als het om internet gaat.

De roman racet tussen de VS en Somalië met gedetailleerde subplots met krijgsheren, piraten en speciale troepen.

Forsyth heeft een intense kennis van alles wat hij schrijft, wat altijd duidelijk is.

Frederick Forsyth is op zijn best in deze roman en toont het ware meesterschap dat hij heeft bereikt door vaardigheid en uitzonderlijk hard werken.

Mis deze geweldige fictieroman niet.

Photo by Rod Long on Unsplash