The Firm by John Grisham

The Firm, by John Grisham, is a cleverly plotted work of legal fiction written by John Grisham and published in 1991. It was immensely successful and was then, in 1993, made into a film with Jeanne Tripplehorn, Tom Cruise, and Gene Hackman. The Firm also spawned a television series in 2012.

This was Grisham’s second work, following A Time To Kill which was published in 1989. After The Firm’s success his first book then came to prominence and was also hugely successful, being made into a film. The film A Time To Kill starred Matthew McConaughey, Ashley Judd, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Kiefer Sutherland, Oliver Platt, Donald Sutherland and Patrick McGoohan.

The name of the main character, Mitchell “Mitch” McDeere, must be ingrained into the minds of all lawyers and prospective lawyers in North America and beyond and especially to tax specialists.

The novel has terrific pace and great character development as it races through its cerebral path and cat and mouse chase.

John Grisham is one of the heavyweights in the written fictional word and rightly so.

McDeeres graduated with a top degree in accountancy and then went on to graduate, third in his class, from Harvard Law School. He had two brothers, one died in Vietnam and one is in prison, a fact he would rather keep quiet.

He is married to a school teacher, Abby.

Mitch gets a superb financial offer from a law firm in Memphis, Bendini, Lambert and Locke, a small tax law firm based in Memphis. After joining he is under great pressure to study and pass the bar exam. Mitch is assigned to the maverick partner, Avery Tolar.

Shortly before McDeere starts, Marty Kozinski and Joe Hodge, two of the lawyers in the firm are killed in the Caymans Islands, in a scuba diving accident. Mitch goes to the funerals and then finds out that three other lawyers who worked for the firm also died. His suspicions are aroused and he contacts a fiend of his brother, Eddie Lomax. Lomax is a private investigator and he agrees to start working the case.

Suspicious, he hires a private investigator, Eddie Lomax, an ex-cellmate of his brother Ray, to investigate the deaths of the attorneys.

Lomax is killed, but not before he warns McDeere to be careful. He had found out that the other three lawyers had also died suspiciously.

McDeere is targeted by an FBI agent, Wayne Tarrance. He finds out that the FBI are watching the firm.

McDeere goes to Washington, D.C. on a business trip where he is informed by the FBI that the firm is a front. It looks after the financial affairs of the Chicago Morolto crime family.

McDeere’s work has been honest thus far, but the lawyers are gradually enmeshed in the criminal side of the firm including tax fraud and money laundering operation.

The lawyers, once drawn in cannot leave, if they try to then they are killed.

Mitch finds out that Kozinski and Hodge were in contact with the FBI when they were murdered.

The firm’s security chief, DeVasher, becomes suspicious that he is getting involved with the FBI.

McDeere agrees to assist the FBI in return for 2 million dollars and his brother, Ray’s release from prison. Tammy Hemphill, Lomax’s secretary, helps McDeere to copy thousands of incriminating documents at great personal risk.

A leak in the FBI leaves McDeere exposed and he escapes stealing 10 million, as he does so, from one of the firm’s Grand Cayman bank accounts.

The FBI indicts many of the present and former members of Bendini, Lambert and Locke. They also indict a large group of suspected members of the Morolto family. The charges range from money laundering to, the not so sexy, mail fraud.

Mitch, Abby and Ray then live a contented life in the Caymans, living off the money.

John Grisham is an American attorney, politician and novelist specialising in legal thrillers. In an interview on the Charlie Rose show in 2016, Grisham said that his favorite author is John le Carré. The New York Times said of the book, ‘Mr. Grisham, a criminal defense attorney, writes with such relish about the firm’s devious legal practices that his novel might be taken as a how-to manual for ambitious tax-law students.’

John Grisham is one of my favourite authors of fiction and The Firm, one of my top picks for a thriller on a holiday read.

The Firm, van John Grisham, is een slim geplot werk van juridische fictie, geschreven door John Grisham en gepubliceerd in 1991. Het was een enorm succes en werd vervolgens, in 1993, verfilmd met Jeanne Tripplehorn, Tom Cruise en Gene Hackman. The Firm bracht in 2012 ook een televisieserie uit.

Dit was het tweede werk van Grisham, na A Time To Kill dat in 1989 werd gepubliceerd. Na het succes van The Firm kwam zijn eerste boek op de voorgrond en was ook enorm succesvol, omdat het werd verfilmd. De film A Time To Kill speelde Matthew McConaughey, Ashley Judd, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Kiefer Sutherland, Oliver Platt, Donald Sutherland en Patrick McGoohan.

De naam van de hoofdpersoon, Mitchell “Mitch” McDeere, moet ingebakken zijn in de hoofden van alle advocaten en toekomstige advocaten in Noord-Amerika en daarbuiten, en vooral bij fiscalisten.

De roman heeft een geweldig tempo en geweldige karakterontwikkeling terwijl het door zijn cerebrale pad en kat- en muisjacht raast.

John Grisham is een van de zwaargewichten in het geschreven fictieve woord en terecht.

McDeeres studeerde af met een topdiploma in accountancy en studeerde daarna, derde in zijn klas, af aan de Harvard Law School. Hij had twee broers, één stierf in Vietnam en één zit in de gevangenis, een feit dat hij liever zwijgt.

Hij is getrouwd met een onderwijzeres, Abby.

Mitch krijgt een fantastisch financieel aanbod van een advocatenkantoor in Memphis, Bendini, Lambert en Locke, een klein fiscaal advocatenkantoor gevestigd in Memphis. Na zijn toetreding staat hij onder grote druk om te studeren en het bar-examen te halen. Mitch wordt toegewezen aan de non-conformistische partner, Avery Tolar.

Kort voordat McDeere begint, komen Marty Kozinski en Joe Hodge, twee van de advocaten van de firma, om het leven op de Kaaimaneilanden bij een duikongeval. Mitch gaat naar de begrafenissen en komt er dan achter dat drie andere advocaten die voor het kantoor werkten ook zijn overleden. Zijn vermoedens worden gewekt en hij neemt contact op met een vijand van zijn broer, Eddie Lomax. Lomax is een privé-detective en hij stemt ermee in om de zaak te behandelen.

Verdacht huurt hij een privédetective in, Eddie Lomax, een ex-celgenoot van zijn broer Ray, om de dood van de advocaten te onderzoeken.

Lomax wordt gedood, maar niet voordat hij McDeere waarschuwt voorzichtig te zijn. Hij was erachter gekomen dat de andere drie advocaten ook verdacht waren overleden.

McDeere is het doelwit van een FBI-agent, Wayne Tarrance. Hij komt erachter dat de FBI het bedrijf in de gaten houdt.

McDeere gaat op zakenreis naar Washington, D.C., waar hij door de FBI wordt geïnformeerd dat het bedrijf een front is. Het zorgt voor de financiële zaken van de misdaadfamilie Chicago Morolto.

Het werk van McDeere is tot dusver eerlijk geweest, maar de advocaten raken geleidelijk verstrikt in de criminele kant van het bedrijf, waaronder belastingfraude en witwaspraktijken.

De advocaten, eenmaal aangetrokken, kunnen niet weggaan, als ze dat proberen, worden ze vermoord.

Mitch ontdekt dat Kozinski en Hodge in contact waren met de FBI toen ze werden vermoord.

De beveiligingschef van het bedrijf, DeVasher, wordt verdacht dat hij betrokken raakt bij de FBI.

McDeere stemt ermee in om de FBI te helpen in ruil voor 2 miljoen dollar en de vrijlating van zijn broer Ray uit de gevangenis. Tammy Hemphill, de secretaris van Lomax, helpt McDeere met het kopiëren van duizenden belastende documenten met groot persoonlijk risico.

Door een lek bij de FBI wordt McDeere blootgesteld en ontsnapt hij door 10 miljoen te stelen van een van de Grand Cayman-bankrekeningen van het bedrijf.

De FBI klaagt veel van de huidige en voormalige leden van Bendini, Lambert en Locke aan. Ze klagen ook een grote groep verdachte leden van de familie Morolto aan. De kosten variëren van het witwassen van geld tot, de niet zo sexy, postfraude.

Mitch, Abby en Ray leiden dan een tevreden leven op de Kaaimaneilanden en leven van het geld.

John Grisham is een Amerikaanse advocaat, politicus en romanschrijver die gespecialiseerd is in juridische thrillers. In een interview op de Charlie Rose-show in 2016 zei Grisham dat zijn favoriete auteur John le Carré is. The New York Times zei over het boek: ‘Mr. Grisham, een strafrechtadvocaat, schrijft met zoveel plezier over de slinkse juridische praktijken van het kantoor dat zijn roman kan worden opgevat als een handleiding voor ambitieuze studenten belastingrecht. ‘

John Grisham is een van mijn favoriete auteurs van fictie en The Firm, een van mijn topkeuzes voor een vakantieles.